Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne działania w zakresie organizacji pogrzebu

Pogrzeb

Pogrzeb ukazuje szacunek Rodziny oraz nasz do osoby zmarłej, pomimo, iż ceremonia ta, to różne przedsięwzięcia których celem jest godna ostatnia droga.

Dlatego nasz zakład posiada dobrze przygotowane zaplecze techniczne umożliwiające przechowanie oraz przygotowanie zmarłych do pochówku.

 • Posiadamy w sprzedaży szeroka ofertę trumien , wieńcy oraz odzieży żałobnej.
 • Rodzinom chcącym skorzystać z usługi spopielenia krewnego w naszym krematorium, oferujemy urny oraz sale która umożliwi pożegnanie bliskiej osoby.
 • Wykonujemy transport zwłok z terenu kraju oraz zagranicy.
 • Do dyspozycji posiadamy chłodnie oraz kaplice.

Krematorium

Kremacja jest jednym z najstarszych rodzajów pochówków na świecie.

Jest praktykowana w wielu regionach, każdego roku odnotowuje się znaczący wzrost usług kremacyjnych. Posiadamy nowoczesny piec kremacyjny o wysokiej kompatybilności środowiskowej.

Procedura

Jeśli istnieje chęć kremacji, zmarły zostanie po śmierci dostarczony do krematorium.

Nasze Krematorium pozwala na osobiste pożegnanie w kaplicach – w razie potrzeby również przy otwartej trumnie.

Do kremacji używa się trumien z neutralnych dla środowiska materiałów takich jak drewno nielakierowane, lub wzmocniony karton.

Proces spalania trwa około dwóch godzin. Następnie prochy zmarłego umieszczane są w urnie technicznej w której przy pomocy 

specjalnego urządzenia wykonywana jest pulweryzacja prochów dla ujednolicenia frakcji. W ostatnim etapie prochy przesypuje się do wybranej przez Rodzinę urny i szczelnie zamyka.

Szacunek dla zmarłych jest naszym priorytetem – od przejęcia osoby zmarłej, poprzez kremacje, ceremonie pogrzebową,do pochowania urny z prochami.

Dokumenty

Aby przyjąć ciało do kremacji potrzebujemy

1 – wypełniony wniosek zezwolenia na kremacje (druk do pobrania)
2 – Kserokopia aktu zgonu potwierdzona za zgodność z oryginałem

Cmentarz

Jako administrator Cmentarzy Parafialnych zapewnieniami:

 • odpowiedniej ilości miejsc do chowania zmarłych z terenu gminy
 • groby murowane, ziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • sprzedaż miejsc grzebalnych na pochówki tradycyjne i urnowe.
 • ewidencje zmarłych od 2018r oraz prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 • pobieranie opłat dzierżawy przedłużających prawo do grobu.
 • sprawowanie nadzoru nad pracami cmentarnymi,
 • wywóz odpadów z terenu cmentarza,
 • koszenie trawy oraz drobne prace konserwatorskie.

Informacje

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy wówczas przewieziemy osobę zmarłą do domu pogrzebowego, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.W szpitalach posiadających własne chłodnie odbiór zwłok najczęściej odbywa się w godzinach pracy prosektorium

Jeśli zgon nastąpił w miejscu gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej np miejsce zamieszkania, należy  wezwać pogotowie którego lekarz stwierdzi zgon i wypisze tzw. kartę zgonu.

Zdarza się że zespół karetki wystawia jedynie kartę informacyjną z rodzajem wykonanych czynności, należy pamiętać iż w świetle obecnego prawa tylko lekarz może stwierdzić zgon i wypisać kartę zgonu.

Jeśli zgon nastąpi  w wyniku wypadku, lub też w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora , zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do najbliższego prosektorium a następnie do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.

Organizowanie i opłacanie tego przewozu należy do zadań prokuratury, która w zależności na jakim etapie prowadzone jest postępowanie udziela możliwych informacji .W tym przypadku tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do Państwa.

 Karta zgonu jest potrzebna później do wystawienia Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwego ze względu na rejon w którym nastąpiła śmierć.

Akty Zgonu  wydawany jest w Urzędzie stanu cywilnego na podstawie karty zgonu Od 1 marca 2015 Akty Zgonu posiadają nowy wzór. Można otrzymać jeden bezpłatny egzemplarz za każdy następny musimy wnieść opłatę

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku obecnie jest to 4000zł wystarcza, by zorganizować skromną kompleksową uroczystość pogrzebową.

Osoby nie podlegające ubezpieczeniu w Z.U.S. lub K.R.U.S są chowane z funduszy miejskiego lub gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wówczas koszt pogrzebu oraz zakres czynności ustala się z kierownictwem w/w instytucji indywidualnie.

1.Karta zgonu wystawiona przez lekarza

2. dowód osobisty osoby zmarłej (przy jego braku potwierdzenie zameldowania wystawione w wydziale meldunkowym)

3 dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

1.Akt zgonu w oryginale

2. legitymacja (lub odcinek renty lub emerytury), albo poświadczenie ubezpieczenia na specjalnym druku przez zakład pracy.

3. rachunek za usługę pogrzebową

4.pozostałe rachunki z poniesionych kosztów związanych z pogrzebem min. grabarz, ksiądz za posługę duszpasterską (dotyczy Z.U.S)

5.W przypadku upoważnienia zakładu pogrzebowego do wystąpienia o zasiłek do Z.U.S. ze względu na RODO wymagany jest także właściwy akt z USC potwierdzający stopień pokrewieństwa wnioskodawcy do osoby zmarłej, (dotyczy: córka, syn, siostra, brat)

 • Trumna drewniana
 • sprzewoz osoby zmarłej do chłodni w promieniu 10km
 • ubieranie osoby zmarłej
 • tabliczka na trumne
 • wiązanka na trumne
 • nekrologi
 • autokarawan
 • obsługa w kościele
 • wpuszczenie trumny do grobu

Koszt kremacji zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj trumny kremacyjnej, urny oraz części składowe usługi pogrzebowej. Jednakże często to  kremacja  jest tańsza niż tradycyjny pochówek. Przyczyną tego są na przykład niższe opłaty na cmentarzu takie jak wykonanie grobu. Utrzymanie grobu w późniejszym okresie jest zwykle tańsze, ponieważ obszar nagrobka urnowego jest w większości przypadków mniejszy niż porównywalnego grobu ziemnego. Ponadto w większości przypadków można dołożyć urnę z prochami do istniejącego grobowca.

 • Trumna kremacyjna
 • przewóz osoby zmarłej do chłodni w promieniu 10km
 • ubieranie osoby zmarłej
 • kremacja zwłok w własnej spopielarni
 • urna
 • tabliczka na urnę
 • nekrologi
 • autokarawan
 • obsługa w kościele
 • wpuszczenie urny do grobu

Możemy także dopasować naszą ofertę do możliwości finansowych rodziny.Ceny usług cmentarnych są zależne od zakresu czynności, oraz miejsca pochówku.

Kontakt

Kielce

ul. Leśna 3 (obok U.S.C)
25 – 509 Kielce

tel. 604 060 288

Jędrzejów

ul. Małogoska 19 28-300 Jędrzejów

tel. 601 771 772

Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 8
28 – 366 Małogoscz

tel. 603 687 410

Krematorium

ul. Jasionka 103,
28-300 Jędrzejów

Rachunek bankowy

31 1140 2004 0000 3702 4294 1394

Dla dokonania przelewów z zagranicy:

Numer BIC/ SWIFT mBanku dla przelewów walutowych to BREXPLPWMBK.

Numer IBAN PL31 1140 2004 0000 3702 4294 1394