Kremacja

      Wykonujemy usługę kremacji zwłok

Dokumenty…

Akt zgonu oraz zgoda na wykonanie kremacji podpisana przez członka rodziny

pożegnanie oraz kremacja…

  Po ustaleniu terminu,osoba zmarła jest przygotowywana do pożegnania w kaplicy, w ustalonym czasie karawan przewozi trumne z zwłokami do krematorium. Najczęściej w/w czynności są wykonywane dzień przed pogrzebem.