Administracja Cmentarza

 

Firma nasza jest administratorem Cmentarza Błogosławionego Wincentego Kadłubka przy ulicy Konarskiego w Jędrzejowie.
oraz Cmentarza należącego do Parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Skroniowie.

Zakres Prac na w/w cmentarzach obejmuje:
-przygotowanie grobowca do dochowania trumny lub urny (otwarcie , deklowanie, zamknięcie)
-wykonywanie ekshumacji
-wykonywanie katakumb 1 lub 2,3 osobowych
-rozbiór starych nagrobków
-wywóz odpadów z terenu cmentarza,
-koszenie trawy
-wydawanie pozwoleń firmom kamieniarskim
-pobieranie opłat cmentarnych za korzystanie z Cmentarza, które są przeznaczane na:

  • koszty składowania i wywozu śmieci
  • opłaty za wodę
  • utrzymanie ogrodzenia, infrastruktury w właściwym stanie technicznym.
  • koszenie trawy, odśnieżanie alejek.

Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk
żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów
wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby
sprawujące nad nimi piecze.


Dom Pogrzebowy „Jarosz”  w roku 2018 wykonał następujące prace na cmentarzu Bł.W.Kadłubka :

1-Wykonaliśmy boksy na składowanie i segregowanie odpadów na cmentarzu w części starej i nowej,
uzyskaliśmy zgodę na wywóz odpadów , oraz wstawiliśmy kontener metalowy na odpady pozostałe.

2-Rozpoczęliśmy remont bramy wjazdowej.


REGULAMIN CMENTARZA